В този сайт ще откриете актуални новини и съвети за: строителство, архитектура, инфраструктура, недвижими имоти, градоустройство, проекти, строителни материали, топло и хидро изолация, обзавеждане, ремонти, ландшафт, за дома, за къщата, сгради, ново строителство, строителство цени, строителство на къщи, строителство имоти, фирми строителство, строителство на, жилищно строителство, водно строителство, строителство ремонти, пътно строителство, сухо строителство, строителство на сгради и съоръжения, строителство обзавеждане, договор строителство, строителство градът, календар, новини, работа, интериорен дизайн.

БАИС проведе семинар за новoстите в Наредба №7

05/12/2009

Хидроизолация на покривНа 1 декември Българската асоциация за изолации в строителството проведе семинар за своите членове за новостите в Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, информираха от Асоциацията.

Лектори на форума бяха членове на работната група, подготвила промените в наредбата – инж. Виолета Ангелиева – директор на дирекция „Технически правила и норми” на МРРБ, инж. Маргарита Томова – главен експерт от същата дирекция и проф. д-р инж. Димитър Назърски – член на УС на БАИС. Лекторите разясниха пред участниците във форума кое е наложило подготовката на обновения вариант на Наредба №7 – приемането на новия Закон за енергийна ефективност в края на 2008 г., където са определени основните критерии за разход на енергия. Основна промяна е направена по отношение на стандартите, които навлизат в новото приложно поле на директива 2002/91 за енергийната ефективност. За улеснение на проектантите са подобрени текстове в частта, която се отнася до обхвата на наредбата.

Измененията в нормативния документ са продиктувани от факта, че тази наредба е основата на останалите такива за енергийна ефективност, които се издават на основание на Закона за енергийна ефективност – Наредбата за енергийните характеристики на сградите и Наредбата за обследване и сертифициране на сгради. Променя се и самата директива, която с основните промени в нея най-вероятно ще влезе в сила в края на годината. Както други европейски държави така и България променя своите документи, за да отговарят сградите на минималните изисквания за енергийна ефективност. Практиката в европейските страни е на всеки 5 години да се променят документите, свързани с техническите изисквания. Анализите и корекциите по тях са свързани с динамиката на промените в тази област и необходимостта нормативните документи да отговорят на реалността.

Основен момент в наредбата е коефициентът на топлопреминаване през различните ограждащи елементи и конструкции. С цел даване на възможност показателите да бъдат сравнявани, авторите на промените в наредбата са изготвили таблица. При положение, че европейските изисквания се повишават, показателите в тази таблица стават по-строги. Нов момент е това, че ако в предишната наредба стойностите са били „по-меки” и нормативно задължителни, в тази са по-строги, но са референтни, което не означава препоръчителни. На база тези референтни стойности се определя референтна стойност на сградата, която в проекта не може да бъде надвишавана. Това означава, че трябва да се постига баланс между всички показатели. Обновената наредба ще подпомогне както новите, така и съществуващите сгради в страната.

Източник: http://1kam1.com

Кратък линк: https://dragobuild.com/JL08J

Няма коментари за тази страница

Няма коментари.

Коментирайте

Име (задължително)Comment
E-mail (задължително)
Уебсайт (ако имате)